Gratis eller subventionerat vaccin mot TBE

Motion RV180121

Datum

2018-01-18

Författare

Bengt-Åke Nilsson (L)

I motionen yrkar Bengt-Åke Nilsson (L) att

Region Västmanland utreder förutsättningarna för att erbjuda gratis eller starkt subventionerad vaccin mot TBE.

 

Regionfullmäktiges beslut 2019-02-19 §13

Motionen bifalls.

Kontakt

Motioner & Interpellationer
Moderator

Eva Wilhelmsson

021-481 87 71
eva.wilhelmsson@regionvastmanland.se

 

Dela

Portalen levererad av