Erbjud avancerad hemsjukvård för barn i Västmanland

Motion RV180173

Datum

2018-01-24

Författare

Helena Hagberg (L)

I motionen yrkar Helena Hagberg

att Region Västmanland undersöker möjligheterna att erbjuda möjligheterna att erbjuda avancerad hemsjukvård och palliativ vård i hemmet för barn.

om förutsättningar att införa ett AH-team för barn finns, också genomföra intentionen i motionen.

 

Motionen drogs tillbaka av motionären, se fullmäktige protokoll 2019-02-19 § 7 g).

Kontakt

Motioner & Interpellationer
Moderator

Eva Wilhelmsson

021-481 87 71
eva.wilhelmsson@regionvastmanland.se

 

Dela

Portalen levererad av