Motion om mellanvård inom barn och ungdomspsykiatrin

Motion RV190238

Datum

2019-02-01

I motionen yrkar Malin Gabrielsson (KD), Johanna Ridderström (KD), Gun-Brith Ryden (KD), Micael Larsson (KD) och Elisabeth Wäneskog (KD) att

  • BUP  Västmanland i likhet med flera andra regioner ska erbjuda mellanvård.

Fullmäktige beslutade 2019-09-17  § 98 att

Motionen anses besvarad. 

Kontakt

Motioner & Interpellationer
Moderator

Eva Wilhelmsson

021-481 87 71
eva.wilhelmsson@regionvastmanland.se

 

Dela

Portalen levererad av