Förbättrad löneutveckling,arbetsmiljö samt höja statusen för ambulanspersonal

Motion RV190180

Datum

2019-01-24

Författare

Janeth Persson (SD), Ingvar Jonsson (SD), Jan Johansson (SD)

I motionen yrkar Ingvar Jonsson (SD), Jan Johansson (SD) och Janeth Persson (SD) att

  • ansvarig för akutkliniken får i uppdrag att se över löneutvecklingen samt implementera en lönetrappa.
  • bereda möjligheten till lönehöjning för dem som troget arbetat mer än 5 år eller mer
  • ge berörd ansvarig i uppdrag att se över arbetsmiljöfrågor samt schemaläggningen
  • analysera personalflykten och vidta adekvata åtgärder

 

Kontakt

Motioner & Interpellationer
Moderator

Amanda Uras

021-17 65 07
amanda.uras@regionvastmanland.se

 

Dela

Portalen levererad av