Motion om förbättrad löneutveckling,arbetsmiljö samt höjd status för ambulanspersonal

Motion RV190180

Datum

2019-01-24

Författare

Janeth Persson (SD), Ingvar Jonsson (SD), Jan Johansson (SD)

I motionen yrkar Ingvar Jonsson (SD), Jan Johansson (SD) och Janeth Persson (SD) att

  • ansvarig för akutkliniken får i uppdrag att se över löneutvecklingen samt implementera en lönetrappa.
  • bereda möjligheten till lönehöjning för dem som troget arbetat mer än 5 år eller mer
  • ge berörd ansvarig i uppdrag att se över arbetsmiljöfrågor samt schemaläggningen
  • analysera personalflykten och vidta adekvata åtgärder

Motionen har anmälts vid regionfullmäktige 2019-02-19 §7 c.

Fullmäktige beslutade 2019-10-22 § 119 att motionen avslås.

 

Kontakt

Motioner & Interpellationer
Moderator

Eva Wilhelmsson

021-481 87 71
eva.wilhelmsson@regionvastmanland.se

 

Dela

Portalen levererad av