Interpellation angående säkerheten för ögonpatienterna

Interpellation RV181889

Datum

2018-11-11

Författare

Maria Dellham (M)

Maria Dellham (M) ställer följande frågor i interpellationen:

  • Kan Region Västmanland garantera och upprätthålla den medicinska säkerheten för ögonpatienterna?
  • Hur lång tid ska det behöva ta innan man kan hantera det faktum att privata Ögonkliniken Dr Imrich Molnars verksamhet upphör?
  • Vem ansvarar för att information går ut till patienterna om var uppföljning ska ske?

Interpellationen har besvarats vid regionfullmäktiges sammanträde 2018-11-21 §17 d)

Kontakt

Motioner & Interpellationer
Moderator

Eva Wilhelmsson

021-481 87 71
eva.wilhelmsson@regionvastmanland.se

 

Dela

Portalen levererad av