Kan Region Västmanland garantera säkerheten för ögonpatienterna?

Interpellation RV181889

Datum

2018-11-11

Författare

Maria Dellham (M)

Maria Dellham (M) ställer följande frågor i interpellationen:

Kan Region Västmanland garantera och upprätthålla den medicinska säkerheten för ögonpatienterna?

Hur lång tid ska det behöva ta innan man kan hantera det faktum att privata Ögonkliniken Dr Imrich Molnars verksamhet upphör?

Vem ansvarar för att information går ut till patienterna om var uppföljning ska ske?

Interpellationen har besvarats vid regionfullmäktiges sammanträde 2018-11-21 §17 d)

Kontakt

Motioner & Interpellationer
Moderator

Eva Wilhelmsson

021-481 87 71
eva.wilhelmsson@regionvastmanland.se

 

Dela

Portalen levererad av