Angående genomlysningen av mödrahälsovården

Interpellation RV181888

Datum

2018-11-11

Författare

Stephanie Bruksgård (M)

Stephanie Bruksgård (M) ställer följande frågor i interpellationen:

Varför ansågs en genomlysning nödvändig?

Varför prioriterades en genomlysning, istället för personalens förslag på lösning?

Kände den dåvarande majoriteten till denna genomlysning?

Anser ansvarigt regionråd att 937 500 kr är väl använda skattepengar för denna genomlysning?

 

Interpellationen har besvarats vid regionfullmäktiges sammanträde 2018-11-21 §17 e)

Kontakt

Motioner & Interpellationer
Moderator

Eva Wilhelmsson

021-481 87 71
eva.wilhelmsson@regionvastmanland.se

 

Dela

Portalen levererad av