Interpelllation angående genomlysningen av mödrahälsovården

Interpellation RV181888

Datum

2018-11-11

Författare

Stephanie Bruksgård (M)

Stephanie Bruksgård (M) ställer följande frågor i interpellationen:

  • Varför ansågs en genomlysning nödvändig?
  • Varför prioriterades en genomlysning, istället för personalens förslag på lösning?
  • Kände den dåvarande majoriteten till denna genomlysning?
  • Anser ansvarigt regionråd att 937 500 kr är väl använda skattepengar för denna genomlysning?

 

Interpellationen har besvarats vid regionfullmäktiges sammanträde 2018-11-21 § 17 e)

Kontakt

Motioner & Interpellationer
Moderator

Eva Wilhelmsson

021-481 87 71
eva.wilhelmsson@regionvastmanland.se

 

Dela

Portalen levererad av