Motion om att se över ersättningssystemet/kapiteringen till primärvården

Motion RV190134

Datum

2019-01-17

Författare

Hans Jansson (V)

I motionen yrkar Hans Jansson (V) att

- Region Västmanland skyndsamt och vetenskapligt utreder/undersöker om ersättningssystemet ger den effekt det är tänkt.

- Resultatet av utredningen/undersökningen används som underlag till eventuella förändringar i ersättningssystemet.

Motionen har anmälts vid regionfullmäktige 2019-02-19 § 7

Regionfullmäktiges beslut 2019-11-19 §145

Motionen bifalls

Kontakt

Motioner & Interpellationer
Moderator

Eva Wilhelmsson

021-481 87 71
eva.wilhelmsson@regionvastmanland.se

 

Dela

Portalen levererad av