Se över ersättningssystemet/kapiteringen till primärvården

Motion RV190134

Datum

2019-01-17

Författare

Hans Jansson (V)

I motionen yrkar Hans Jansson (V) att

- Region Västmanland skyndsamt och vetenskapligt utreder/undersöker om ersättningssystemet ger den effekt det är tänkt.

- Resultatet av utredningen/undersökningen används som underlag till eventuella förändringar i ersättningssystemet.

Bifogade handlingar

Kontakt

Motioner & Interpellationer
Moderator

Amanda Uras

021-17 65 07
amanda.uras@regionvastmanland.se

 

Dela

Portalen levererad av