Motion om allergikonsulent för barn

Motion RV190087

Datum

2019-01-10

Författare

Malin Gabrielsson (KD)

Malin Gabrielsson (KD) yrkar i motionen att

- Region Västmanland utvärderar hur kunskap om att förebygga och uppmärksamma akuta besvär med astma och allergi hos barn kan bli bättre.

- Region Västmanland verkar för att i samarbete med länets kommuner höja kunskapen om astma och allergier inom förskola och skola.

Motionen har anmälts vid regionfullmäktige 2019-02-19 § 7

Regionfullmäktige beslutade 2020-09-15 § 89 att motionen bifalls.

 

 

Kontakt

Motioner & Interpellationer
Moderator

Eva Wilhelmsson

021-481 87 71
eva.wilhelmsson@regionvastmanland.se

 

Dela

Portalen levererad av