När får Västmanländska barn en allergikonsulent?

Motion RV190087

Datum

2019-01-10

Författare

Malin Gabrielsson (KD)

Malin Gabrielsson (KD) föreslår i motionerna att

- Region Västmanland utvärderar hur kunskap om att förebygga och uppmärksamma akuta besvär med astma och allergi hos barn kan bli bättre.

- Region Västmanland verkar för att i samarbete med länets kommuner höja kunskapen om astma och allergier inom förskola och skola.

Bifogade handlingar

Kontakt

Motioner & Interpellationer
Moderator

Eva Wilhelmsson

021-481 87 71
eva.wilhelmsson@regionvastmanland.se

 

Dela

Portalen levererad av