Motion om att debitera sena avbokningar

Motion RV182162

Datum

2018-12-20

I motionen yrkar Anna Nygren (M), Mikael Andersson Elfgren (M) och Stephanie Bruksgård (M) att

- Region Västmanland avgiftsbelägger avbokningar inom sjukvården som sker senare än 24 timmar innan besök.

 

Motionen har anmälts vid regionfullmäktige 2019-02-19 § 7

Regionfullmäktiges beslut 2019-11-19 § 144

Motionen avslås

Bifogade handlingar

Kontakt

Motioner & Interpellationer
Moderator

Eva Wilhelmsson

021-481 87 71
eva.wilhelmsson@regionvastmanland.se

 

Dela

Portalen levererad av