Debitera sena avbokningar

Motion RV182162

Datum

2018-12-20

I motionen yrkar Anna Nygren (M), Mikael Andersson Elfgren (M) och Stephanie Bruksgård (M) att

- Region Västmanland avgiftsbelägger avbokningar inom sjukvården som sker senare än 24 timmar innan besök.

Bifogade handlingar

Kontakt

Motioner & Interpellationer
Moderator

Amanda Uras

021-17 65 07
amanda.uras@regionvastmanland.se

 

Dela

Portalen levererad av