Motion om införande av patientlotsar

Motion RV182003

Datum

2018-11-26

Författare

Tomas Högström (M), Malin Gabrielsson (KD)

I motionen yrkar Tomas Högström (M) och Malin Gabrielsson (KD) att

- Region Västmanland inför patientlotsar

 

Motionen har anmälts vid regionfullmäktige 2018-12-12 § 40

Fullmäktige beslutade 2019-04-16 § 50 att

Motionen anses besvarad. 

Kontakt

Motioner & Interpellationer
Moderator

Eva Wilhelmsson

021-481 87 71
eva.wilhelmsson@regionvastmanland.se

 

Dela

Portalen levererad av