Inför patientlotsar

Motion RV182003

Datum

2018-11-26

Författare

Tomas Högström (M), Malin Gabrielsson (KD)

I motionen yrkar Tomas Högström (M) och Malin Gabrielsson (KD) att

- Region Västmanland inför patientlotsar

Kontakt

Motioner & Interpellationer
Moderator

Amanda Uras

021-17 65 07
amanda.uras@regionvastmanland.se

 

Dela

Portalen levererad av