Stamningshjälpmedel.

Motion LTV 120206

Datum

2012-02-23

Författare

Pia Edstam (M), Kerstin Falkland (M)

Nyckelord

Stamningshjälpmedel

Motionärerna Pia Edstam (M) och Kerstin Falkland (M) föreslår:

  • att Landstinget Västmanland utreder möjligheten att förskriva stamningshjälpmedel.

      -  Landstingsfullmäktiget beslutade 2012-10-24 § 120

                                *  att bifalla motionen.

 

Bifogade svarshandlingar

Kontakt

Motioner & Interpellationer
Moderator

Eva Wilhelmsson

021-481 87 71
eva.wilhelmsson@regionvastmanland.se

 

Dela

Portalen levererad av