Talarstatistik

Motion RV182013

Datum

2018-11-26

Johanna Ritvadotter (V) och Heidi-Maria Wallinder (V) yrkar i motionen att

- talarstatistik förs under tre på varandra följande fullmäktigesammanträden

- att talarstatistiken mäter hur många kvinnor respektive män som talar och hur lång tid som kvinnor respektive män använder sig av i  talarstolen under dessa sammanträden

- att talarstatistiken redovisas, både partivis och sammantaget, på fullmäktigesammanträde efter att den sammanställts

Bifogade handlingar

Kontakt

Motioner & Interpellationer
Moderator

Amanda Uras

021-17 65 07
amanda.uras@regionvastmanland.se

 

Dela

Portalen levererad av