Låt patienten kunna se vem som ringer

Motion RV181985

Datum

2018-11-22

Författare

Anna Nygren (M), Jonna Lindman (M)

I motionen yrkar Anna Nygren (M) och Jonna Lindman (M) att

- Region Västmanland gör det möjligt för samtalsmottagaren att se regionens telefonnummer vid uppringning till patienter.

Bifogade handlingar

Kontakt

Motioner & Interpellationer
Moderator

Amanda Uras

021-17 65 07
amanda.uras@regionvastmanland.se

 

Dela

Portalen levererad av