Motion om att låta patienten kunna se vem som ringer

Motion RV181985

Datum

2018-11-22

Författare

Anna Nygren (M), Jonna Lindman (M)

I motionen yrkar Anna Nygren (M) och Jonna Lindman (M) att

- Region Västmanland gör det möjligt för samtalsmottagaren att se regionens telefonnummer vid uppringning till patienter.

 

Motionen har anmälts vid regionfullmäktige 2018-12-12 § 143a.

Fullmäktige beslutade 2019-10-22 § 118 att motionen återremitteras med motiveringen att etiska, tekniska och kvalitetsmässiga aspekter behöver utredas vidare.

Regionfullmäktige beslutade 2020-10-20 § 111 att:
Motionen anses besvarad.
 

Bifogade handlingar

Kontakt

Motioner & Interpellationer
Moderator

Eva Wilhelmsson

021-481 87 71
eva.wilhelmsson@regionvastmanland.se

 

Dela

Portalen levererad av