Motion om att avskaffa onödiga regler

Motion RV181961

Datum

2018-11-19

Nyckelord

regler

I motionen yrkar Mikael Andersson Elfgren (M), Anna Nygren (M), Stephanie Bruksgård (M), Patrik Andrén (M) och Björn Svartsgård (M) yrkar att:

- Region Västmanland under en försöksperiod instiftar en eller flera antibyråkratiseringråd, med inspiration av den danska meningssamlingen, dit medarbetare kan lämna förslag på regler som bör avskaffas.

 

Fullmäktige beslutade 2019-10-22 § 117 att motionen avslås.

Bifogade handlingar

Kontakt

Motioner & Interpellationer
Moderator

Eva Wilhelmsson

021-481 87 71
eva.wilhelmsson@regionvastmanland.se

 

Dela

Portalen levererad av