Motion om att införa 80-90-100 som arbetstidsmodell

Motion RV181925

Datum

2018-11-13

Författare

Hans Jansson (V), Pratima Åslund (V)

I motionen yrkar Hans Jansson (V) och Pratima Åslund (V) att

- Region Västmanland utreder möjligheten att införa 80-90-100 som modell

- Region Västmanland snarast startar upp pilotverksamhet inom lämplig verksamhet

- pilotprojektet utvärderas efter 2 år.

 

Fullmäktige beslutade 2019-11-19 § 143 att

Motionen anses besvarad. 

Bifogade handlingar

Kontakt

Motioner & Interpellationer
Moderator

Eva Wilhelmsson

021-481 87 71
eva.wilhelmsson@regionvastmanland.se

 

Dela

Portalen levererad av