Inför 80-90-100 som arbetstidsmodell

Motion RV181925

Datum

2018-11-13

Författare

Hans Jansson (V), Pratima Åslund (V)

I motionen yrkar Hans Jansson (V) och Pratima Åslund (V) att

- Region Västmanland utreder möjligheten att införa 80-90-100 som modell

- Region Västmanland snarast startar upp pilotverksamhet inom lämplig verksamhet

- pilotprojektet utvärderas efter 2 år.

Bifogade handlingar

Kontakt

Motioner & Interpellationer
Moderator

Amanda Uras

021-17 65 07
amanda.uras@regionvastmanland.se

 

Dela

Portalen levererad av