Motion om flerårigt frikort för kroniskt sjuka

Motion RV-181897

Datum

2018-11-12

Författare

Hans Jansson (V)

I motionen yrkar Hans Jansson (V) att

- Region Västmanland undersöker vilken omfattning och vilka kostnader ett flerårigt frikort, 3-5 år, för kroniskt sjuka/funktionsnedsatta medför.

- Region Västmanland gör en ekonomisk omfördelning för att kunna genomgöra införandet av fleråriga frikort för kroniskt sjuka/funktionsnedsatta.

- Region Västmanland inför ett flerårigt frikort på prov för ovanstående grupp under 2019.

- en utvärdering sker efter 2 år.

 

Motionen har anmälts vid regionfullmäktige 2018-11-21 § 123.

Fullmäktige beslutade 2019-04-16 § 49 att

Motionen anses besvarad. 

Bifogade handlingar

Kontakt

Motioner & Interpellationer
Moderator

Eva Wilhelmsson

021-481 87 71
eva.wilhelmsson@regionvastmanland.se

 

Dela

Portalen levererad av