Flerårigt frikort för kroniskt sjuka

Motion RV-181897

Datum

2018-11-12

Författare

Hans Jansson (V)

I motionen yrkar Hans Jansson (V) att

- Region Västmanland undersöker vilken omfattning och vilka kostnader ett flerårigt frikort, 3-5 år, för kroniskt sjuka/funktionsnedsatta medför.

- Region Västmanland gör en ekonomisk omfördelning för att kunna genomgöra införandet av fleråriga frikort för kroniskt sjuka/funktionsnedsatta.

- Region Västmanland inför ett flerårigt frikort på prov för ovanstående grupp under 2019.

- en utvärdering sker efter 2 år.

Bifogade handlingar

Kontakt

Motioner & Interpellationer
Moderator

Amanda Uras

021-17 65 07
amanda.uras@regionvastmanland.se

 

Dela

Portalen levererad av