Blev patientens livskvalite bättre efter kommunaliseringen av hemsjukvården?

Motion RV187050

Datum

2018-10-18

Författare

Elisabeth Wäneskog (KD)

Nyckelord

hemsjukvård

Motionären Elisabeth Wäneskog (KD) föreslår att:

- initiativ tas för översyn av befintliga dokument mellan länets kommuner och Region Västmanland gällande hemsjukvården.

- en ny uppföljning görs med utgångspunkt från den som genomfördes 2012-2014.

 

Regionfullmäktiges beslut 2019-02-19 §15

Motionen bifalls

Bifogade handlingar

Kontakt

Motioner & Interpellationer
Moderator

Amanda Uras

021-17 65 07
amanda.uras@regionvastmanland.se

 

Dela

Portalen levererad av