Motion om patientens livskvalitet efter kommunaliseringen av hemsjukvården

Motion RV187050

Datum

2018-10-18

Författare

Elisabeth Wäneskog (KD)

Nyckelord

hemsjukvård

Motionären Elisabeth Wäneskog (KD) föreslår att:

- initiativ tas för översyn av befintliga dokument mellan länets kommuner och Region Västmanland gällande hemsjukvården.

- en ny uppföljning görs med utgångspunkt från den som genomfördes 2012-2014.

 

Regionfullmäktiges beslut 2019-02-19 § 15

Motionen bifalls

Bifogade handlingar

Kontakt

Motioner & Interpellationer
Moderator

Eva Wilhelmsson

021-481 87 71
eva.wilhelmsson@regionvastmanland.se

 

Dela

Portalen levererad av