Interpellation angående mer svenskt kött i sjukhusmaten

Interpellation RV 181458

Datum

2018-09-05

Författare

Malin Gabrielsson (KD)

Interpellanten Malin Gabrielsson (KD) ställer i interpellationen följande fråga till ansvarigt regionråd:

  • Vilka åtgärder har majoriteten hittills tagit för att öka andelen svenskt kött i sjukhusmaten?

 

Interpellationen har besvarats vid regionfullmäktiges sammanträde 2018-09-19 § 101 b).

 

Kontakt

Motioner & Interpellationer
Moderator

Eva Wilhelmsson

021-481 87 71
eva.wilhelmsson@regionvastmanland.se

 

Dela

Portalen levererad av