Ta glesbygdsmedicinen till Västmanland

Motion RV 181372

Datum

2018-08-22

Författare

Malin Gabrielsson (KD)

Malin Gabrielsson (KD) yrkar i motionen att

Region Västmanland utvärderar hur glesbygdsmedicinen skulle kunna bli en del av västmanländsk vård. 

Motionen har anmälts vid regionfullmäktiges sammanträde 2018-09-19 § 93 f) 

Kontakt

Motioner & Interpellationer
Moderator

Andreas Engstedt

021-17 57 39
andreas.engstedt@regionvastmanland.se

 

Dela

Portalen levererad av