Den kommunala vården och sjukvården ska ha samma journalsystem

Motion RV 181347

Datum

2018-08-17

Gruppledarna för alliansen yrkar i motionen att

Region Västmanland är pådrivande för en länsutredning och plan för hur en övergång till ett gemensamt journalsystem kan ske, inklusive att samordningsvinster och kostnader redovisas i arbetet. 

Motionen har anmälts vid regionfullmäktiges sammanträde §93 e).

Kontakt

Motioner & Interpellationer
Moderator

Eva Wilhelmsson

021-481 87 71
eva.wilhelmsson@regionvastmanland.se

 

Dela

Portalen levererad av