Landstingets kommunikation med unga.

Motion LTV 120152

Datum

2012-02-14

Författare

Mathias Goldkuhl (M)

Nyckelord

kommunikation, strategi, unga

Motionären Mathias Goldkuhl (M) föreslår:

  • att Landstinget Västmanland arbetar fram en genomtänkt kommunikationsstrategi för att särskilt nå unga människor.

     -  Landstingsfullmäktige beslutade 2012-11-21 § 150

                              *  att avslå motionen.

 

Bifogade svarshandlingar

Kontakt

Motioner & Interpellationer
Moderator

Eva Wilhelmsson

021-481 87 71
eva.wilhelmsson@regionvastmanland.se

 

Dela

Portalen levererad av