Återinför nattillägget och inför nya former för tjänstgöring

Motion RV 181287

Datum

2018-08-03

Gruppledarna för alliansen yrkar i motionen 

att nattillägget återinförs som ersättningsform

att en anställningsform för endast helgarbete införs

att möjligheten att arbeta ständig natt återinförs

 

Motionen har anmälts vid regionfullmäktiges sammanträde 2018-09-19 § 93 d). 

Kontakt

Motioner & Interpellationer
Moderator

Eva Wilhelmsson

021-481 87 71
eva.wilhelmsson@regionvastmanland.se

 

Dela

Portalen levererad av