Angående digital vårdgaranti

Motion RV 181275

Datum

2018-07-31

Mikael Andersson Elfgren med flera (M) yrkar i motionen att 

Region Västmanland inför en digital vårdgaranti.

 

Motionen har anmälts vid regionfullmäktige 2018-09-19 §93 c). 

Kontakt

Motioner & Interpellationer
Moderator

Andreas Engstedt

021-17 57 39
andreas.engstedt@regionvastmanland.se

 

Dela

Portalen levererad av