Angående digital vårdgaranti

Motion RV 181275

Datum

2018-07-31

Mikael Andersson Elfgren med flera (M) yrkar i motionen att 

Region Västmanland inför en digital vårdgaranti.

 

Motionen har anmälts vid regionfullmäktige 2018-09-19 §93 c). 

Fullmäktige beslutade 2019-04-16 § 52 att

Motionen anses besvarad. 

Kontakt

Motioner & Interpellationer
Moderator

Eva Wilhelmsson

021-481 87 71
eva.wilhelmsson@regionvastmanland.se

 

Dela

Portalen levererad av