Arrangera kurs i svenska för vård- och färdtjänstpersonal

Motion RV 181217

Datum

2018-07-10

Författare

Malin Gabrielsson (KD)

Malin Gabrielsson (KD) föreslår att

- förutsättningarna för internutbildning i svenska för vård- och färdtjänstpersonal ska utredas. 

 

Motionen har anmälts vid regionfullmäktiges sammanträde 2018-09-19 § 93

Kontakt

Motioner & Interpellationer
Moderator

Andreas Engstedt

021-17 57 39
andreas.engstedt@regionvastmanland.se

 

Dela

Portalen levererad av