Bättre struktur och evidens för innovationer och energieffektiviseringar

Motion RV 181004

Datum

2018-06-05

Författare

Malin Gabrielsson (KD)

Malin Gabrielsson (KD) yrkar i motionen att

Region Västmanland inför planering och uppförande nya sjukhusbyggnader inleder ett strukturerat samarbete med olika aktörer i berörda branscher, enligt Skånemodellen 
Region Västmanland inleder ett samarbete med Mälardalens högskola vad gäller framtagandet av upphandlingsunderlag 
Region Västmanland utvärderar och låter analysera värdet av egenproducerad energi i förhållande till köpt fjärrvärme från befintliga leverantörer 

Motionen har anmälts vid regionfullmäktige 2018-06-19 §69. 

Fullmäktige beslutade 2019-04-16 § 51 att

Motionen anses besvarad. 

 

Kontakt

Motioner & Interpellationer
Moderator

Eva Wilhelmsson

021-481 87 71
eva.wilhelmsson@regionvastmanland.se

 

Dela

Portalen levererad av