Flexibelt stopp på kvälls- och nattbussarna.

Motion RV 180895

Datum

2018-05-17

Mikael Andersson Elfgren med flera (M) yrkar i motionen 

att regionfullmäktige ger kollektivtrafikförvaltningen i uppdrag att införa flexibla stopp på kvälls - och nattbussar i hela länet. 

Motionen har anmälts vid regionfullmäktige 2018-06-19 §69. 

Kontakt

Motioner & Interpellationer
Moderator

Andreas Engstedt

021-17 57 39
andreas.engstedt@regionvastmanland.se

 

Dela

Portalen levererad av