Utbilda kockar vid Tärna Folkhögskola

Motion RV 180824

Datum

2018-05-03

Författare

Malin Gabrielsson (KD)

Malin Gabrielsson (KD) yrkar i motionen

Att utreda hur en attraktiv och modern kockutbildning skulle kunna bedrivas vid Tärna Folkhögskola 

Motionen har anmälts vid regionfullmäktige 2018-06-19 §69.

Kontakt

Motioner & Interpellationer
Moderator

Andreas Engstedt

021-17 57 39
andreas.engstedt@regionvastmanland.se

 

Dela

Portalen levererad av