Inrätta en projektgrupp för att utreda förutsättningarna till rehabilitering för afatiker.

Motion RV 180748

Datum

2018-04-20

Författare

Helena Hagberg (L)

Helena Hagberg (L) yrkar i motionen att

Att en formell projektgrupp med representanter från Region Västmanland, Västerås stad och relevanta intresseorganisationer utses. 
Att projektgruppen startar sitt arbete omgående, allra senast före sommaren 2018. 
Att projektgruppen tar fram ett förslag till beslut för efterrehabilitering för afatiker som läggs fram för beslut hos respektive styrelse och därefter verkställs. 

Motionen har anmälts vid regionfullmäktige 2018-06-19 §69. 

 

Kontakt

Motioner & Interpellationer
Moderator

Eva Wilhelmsson

021-481 87 71
eva.wilhelmsson@regionvastmanland.se

 

Dela

Portalen levererad av