Om program mot hedersrelaterat våld.

Motion RV 171934

Datum

2017-06-23

Författare

Anita Lilja Stenholm (L)

Anita Lilja Stenholm (L) yrkar i motionen

att regionfullmäktige ger regionstyrelsen i uppdrag att ta fram ett program för regionens arbete mot hedersrelaterat våld och förtryck.

Fullmäktige beslutade 2018-06-19 § 79 att

Motionen bifalls. 

Kontakt

Motioner & Interpellationer
Moderator

Eva Wilhelmsson

021-481 87 71
eva.wilhelmsson@regionvastmanland.se

 

Dela

Portalen levererad av