Angående personalbrist på sjukhusen i Västmanland inför sommaren 2018.

Interpellation RV 180977

Datum

2018-05-31

Författare

Stephanie Bruksgård (M)

Interpellanten Stephanie Bruksgård (M) frågar:

Hur många vårdplatser kommer hållas stängda på grund av personalbrist under sommaren 2018? 
Vad avser ansvarigt regionråd att vidta för åtgärder för att säkra sommarbemanningen och bibe­hålla patientsäkerheten? 
Hur kommer bemanningen av sjuksköterskor lösas på nya tillnyktringsenheten? 


Interpellationen har behandlats vid regionfullmäktige 2018-06-19 §§ 81-82.

 

Kontakt

Motioner & Interpellationer
Moderator

Eva Wilhelmsson

021-481 87 71
eva.wilhelmsson@regionvastmanland.se

 

Dela

Portalen levererad av