Ge BUP helhetsansvaret för sina barns hjälpmedel!

Motion LTV 120408

Datum

2012-04-16

Författare

Helena Hagberg (L)

Nyckelord

barn, BUP, hjälpmedel

Motionären Helena Hagberg (FP) föreslår att Landstingsfullmäktige beslutar:

  • att ge Landstingsstyrelsen i uppdrag att genomföra de förändringar som krävs för att BUP ska kunna ta över helhetsansvaret för sina inskrivna barn och ungdomars behov av hjälpmedel.

      -  Landstingfullmäktige beslutade  2012-11-21 § 151

                               * att avslå motionen.

 

Bifogade svarshandlingar

Kontakt

Motioner & Interpellationer
Moderator

Eva Wilhelmsson

021-481 87 71
eva.wilhelmsson@regionvastmanland.se

 

Dela

Portalen levererad av