Angående obetalda fakturor

Interpellation RV 180911

Datum

2018-05-21

Författare

Mikael Andersson Elfgren (M)

Interpellanten Mikael Andersson Elfgren (M) frågar:

Hur mycket pengar har Region Västmanland betalat i avgifter och ränta för fakturor som inte betalats i tid under de senaste två åren? 
Vad avser regionrådet att vidta för åtgärder för att minska dessa onödiga kostnader? 

Interpellationen har behandlats vid regionfullmäktige 2018-06-19 §§ 81-82. 

Kontakt

Motioner & Interpellationer
Moderator

Eva Wilhelmsson

021-481 87 71
eva.wilhelmsson@regionvastmanland.se

 

Dela

Portalen levererad av