Hur ska Region Västmanland lösa bristen på narkossjuksköterskor?

Interpellation RV 180484

Datum

2018-03-12

Författare

Helena Hagberg (L)

Interpellanten Helena Hagberg (L) ställer i interpellationen följande fråga:

Vilka åtgärder avser du att vidta för att komma tillrätta med personalbristen på operationskliniken?

 

Interpellationen har behandlats vid regionfullmäktige 2018-04-18 §§57-58.

 

 

Kontakt

Motioner & Interpellationer
Moderator

Amanda Uras

021-17 65 07
amanda.uras@regionvastmanland.se

 

Dela

Portalen levererad av