Angående sjukhusundervisning för barn och unga.

Interpellation RV 180637

Datum

2018-04-04

Författare

Mikael Andersson Elfgren (M)

Interpellanten Mikael Andersson Elfgren (M) ställer i interpellationen följande frågor: 

 

Vad är orsaken till att sjukhusskolan i Västerås inte får information om patienter som går i gymnasiet men vårdas på en vuxenavdelning och därmed inte erbjuds lagstadgad undervisning?

 

Vilka åtgärder avser du vidta för att säkerställa att sjukhusskolan får den information som krävs för att de skall kunna lösa sitt uppdrag?

 

Interpellationen har behandlats vid regionfullmäktige 2018-04-18 §§57-58. 

Kontakt

Motioner & Interpellationer
Moderator

Eva Wilhelmsson

021-481 87 71
eva.wilhelmsson@regionvastmanland.se

 

Dela

Portalen levererad av