Angående överviktsoperationer

Interpellation RV 180631

Datum

2018-04-03

Författare

Maria Dellham (M)

Interpellanten Maria Dellham (M) ställer i interpellationen följande frågor: 

Hur mycket pengar har regionen sparat årligen på att själva utföra överviktsoperationerna? 
Hur långa är väntetiderna för att få en överviktsoperation från remiss till operation? 
Får personer med fetma som inte är aktuella för operation att gå ner i vikt något 
sammanhållet stöd från primärvård och hälsocenter? Hur ser i så fall den gemensamma 
uppföljningen ut? 

Interpellationen har behandlats vid regionfullmäktige 2018-04-18 §§57-58. 

Kontakt

Motioner & Interpellationer
Moderator

Eva Wilhelmsson

021-481 87 71
eva.wilhelmsson@regionvastmanland.se

 

Dela

Portalen levererad av