Hur går det egentligen med frågan om afasihus i Västmanland?

Interpellation RV 180434

Datum

2018-03-06

Författare

Helena Hagberg (L)

Interpellanten Helena Hagberg (L) ställer i interpellationen följande frågor:

Har ni i majoriteten lagt frågan om ett afasihus eller rehabiliteringshus på is? 
Hur har majoriteten annars tänkt förbättra eftervården för afasi- och strokepatienter i Västmanland?

Interpellaltionen har behandlats 2018-04-18 §§57-58. 

Kontakt

Motioner & Interpellationer
Moderator

Eva Wilhelmsson

021-481 87 71
eva.wilhelmsson@regionvastmanland.se

 

Dela

Portalen levererad av