Hemtest frö HPV till kvinnor som uteblir från gynekologisk cellprovtagning.

Motion RV 180722

Datum

2018-04-16

Författare

Maria Liljedahl (SD)

Maria Liljedahl (SD) yrkar i motionen att 

Region Västmanland skickar hemtest för HPV till kvinnor som inte kommer på sina kallelser för gynekologisk cellprovtagning. 

Motionen har aqnmälts vid regionfullmäktiges sammanträde 2018-04-18 §34. 

Kontakt

Motioner & Interpellationer
Moderator

Andreas Engstedt

021-17 57 39
andreas.engstedt@regionvastmanland.se

 

Dela

Portalen levererad av