Kompetensutveckla undersköterskor genom att erbjuda fler studielön under sjuksköterskeutbildningen

Motion RV 180701

Datum

2018-04-12

Författare

Stephanie Bruksgård (M)

Stephanie Bruksgård (M) yrkar i motionen att 

Att Region Västmanland inför en öppen ansökan för alla undersköterskor med fast tjänst inom Region 
Västmanland där de kan inkomma med ansökan om studielön för sjuksköterskestudier. 


Att Region Västmanland, vid efterfrågan, ska erbjuda minst 10 undersköterskor studielön vid varje ter­minsstart vid sjuksköterskeprogrammet på Mälardalens Högskola i Västerås. 

Motionen har anmälts vid regionfullmäktiges sammanträde 2018-04-18 §34. 

Fullmäktige beslutade 2019-04-16 § 54 att

Motionen anses besvarad. 

Kontakt

Motioner & Interpellationer
Moderator

Eva Wilhelmsson

021-481 87 71
eva.wilhelmsson@regionvastmanland.se

 

Dela

Portalen levererad av