Erbjuda digitala remisser vid egen vårdbegäran

Motion RV 180450

Datum

2018-03-08

Författare

Carina Sjölund (M)

Carina Sjölund (M) yrkar i motionen att

Region Västmanland ser över möjligheten att införa egen vårdbegäran/remiss digitalt. 

 

Motionen har anmälts vid regionfullmäktiges sammanträde 2018-04-18 §34.

Fullmäktige beslutade 2018-06-19 §80 att

Motionen anses besvarad.

Kontakt

Motioner & Interpellationer
Moderator

Amanda Uras

021-17 65 07
amanda.uras@regionvastmanland.se

 

Dela

Portalen levererad av