Angående arbetet med energihandlingsplanen

Interpellation RV 171903

Datum

2017-11-10

Författare

Malin Gabrielsson (KD)

Interpellanten Malin Gabrielsson (KD) ställer följande frågor:

Hur ser ansvarigt regionråd på att låta oberoende part studera effekterna av energihandlingsplanen? 
Hur långt har förstudien om en solcellspark kommit och när förväntas den vara klar? 

Interpellationen har behandlats vid regionfullmäktige 2018-02-21 §§ 24-25.

 

 

Kontakt

Motioner & Interpellationer
Moderator

Eva Wilhelmsson

021-481 87 71
eva.wilhelmsson@regionvastmanland.se

 

Dela

Portalen levererad av