Kompetensbehovet inom barnsjukvården - vad har hänt?

Interpellation RV 180259

Datum

2018-02-07

Författare

Malin Gabrielsson (KD)

Interpellanten Malin Gabrielsson (KD) ställer följande frågor: 

Vilka kontakter har hittills tagits med högskolan/ MDH vad gäller utbildning för sjuksköterskor inom området "sjuka barn"? 
Finns det några konkreta förslag? 
Hur ser majoriteten på en YH-utbildning för undersköterskor med inriktning barnsjukvård? 
Om positivt - när skulle en sådan YH-utbildning kunna starta? 

Interpellationen har behandlats vid regionfullmäktige 2018-02-21 §§24-25. 

 

Kontakt

Motioner & Interpellationer
Moderator

Eva Wilhelmsson

021-481 87 71
eva.wilhelmsson@regionvastmanland.se

 

Dela

Portalen levererad av