Sänkt lön för Västmanlands viktigaste jobb

Interpellation RV 180250

Datum

2018-02-06

Författare

Barbro Larsson (C)

Interpellanten Barbro Larsson (C) ställer följande frågor: 

1.    Är det i linje med er regionplan att sänka lönen för medarbetare?
2.    Kan detta leda till att vi förlorar fler medarbetare som går till kommunerna eller bemanningsföretag?
3.    Avser ni att ändra det faktum att medarbetare fått sänkt lön?

Interpellationen behandlades vid regionfullmäktige 2018-02-21 §§24-25.

Kontakt

Motioner & Interpellationer
Moderator

Eva Wilhelmsson

021-481 87 71
eva.wilhelmsson@regionvastmanland.se

 

Dela

Portalen levererad av