Förberedelser inför EU:s dataskyddsförordning, GDPR

Interpellation RV 180246

Datum

2018-02-06

Författare

Maria Dellham (M)

Interpellanten Maria Dellham (M) ställer följande frågor:

•    Hur förberedd är Region Västmanland när GDPR, Dataskyddsförordningen, ska genomföras?
•    Hur kommer införandet påverka verksamheternas arbete?
•    Finns det någon kostnadsberäkning framtagen för arbetet med att anpassa sig efter förordningens krav?
•    Hur ser strategi ut för införandet av det nya regelverket?

Interpellationen har behandlats vid regionfullmäktige 2018-02-21 §§24-25. 

Kontakt

Motioner & Interpellationer
Moderator

Eva Wilhelmsson

021-481 87 71
eva.wilhelmsson@regionvastmanland.se

 

Dela

Portalen levererad av