Vad hände med KUB-test för alla?

Interpellation RV 180242

Datum

2018-02-05

Författare

Birgitta Andersson (C)

Interpellanten Birgitta Andersson (C) ställer följande frågor: 

1.    Vad är anledningen till att förändringar görs efter så kort tid från införandet?
2.    Hur används förstärkningen i budget 2018 på 6 mkr till kvinnokliniken, som var avsatta för KUB-och NIPT-test?
3.    När kommer undersökningen att göras i Västmanland igen?

 

Interpellationen har behandlats vid fullmäktige 2018-02-21 §§24-25. 

 

Kontakt

Motioner & Interpellationer
Moderator

Eva Wilhelmsson

021-481 87 71
eva.wilhelmsson@regionvastmanland.se

 

Dela

Portalen levererad av