Angående outnyttjad bassäng i Fagersta

Interpellation RV 172138

Datum

2017-12-13

Författare

Maria Dellham (M)

Interpellanten Maria Dellham (M) ställer följande frågor:

Var det försvarbart att investera 35 miljoner kronor i en bassäng som endast nyttjas 20 procent av tiden? 
Vad avser majoriteten att bassängen ska användas till om inte för rehabilitering? 
Står den regiondrivna primärvården fast vid ställningstagandet att bassängträning inte är evidensbaserat? 

Interpellationen har behandlats vid regionfullmäktige 2018-02-21 §§24-25

Kontakt

Motioner & Interpellationer
Moderator

Eva Wilhelmsson

021-481 87 71
eva.wilhelmsson@regionvastmanland.se

 

Dela

Portalen levererad av