Inför screening för pappadepression

Motion RV 172065

Datum

2017-12-06

Författare

Gustaf Eriksson (C)

 

Regionfullmäktige beslutade 2019-02-19 §14

  • att anse motionen besvarad.

 

Gustav Eriksson (C) yrkar i motionen att 

Region Västmanland inför screening för depression efter förlossning även hos pappan/partnern. 

Motionen har anmälts vid regionfullmäktige 2018-02-21 §7. 

Kontakt

Motioner & Interpellationer
Moderator

Eva Wilhelmsson

021-481 87 71
eva.wilhelmsson@regionvastmanland.se

 

Dela

Portalen levererad av