Eldriven kollektivtrafik nu

Motion RV 170237

Datum

2017-12-01

Författare

Gunnar Björnstad (M), Jenny Landernäs (M)

Jenny Landernäs och Gunnar Björnstad båda (M) yrkar i motionen att

Region Västmanland tillsammans med lämpliga partners under 2018 på försök etablerar en elbuss mellan Centralstationen i Västerås och Västmanlands Sjukhus Västerås. 

 

Motionen har anmälts vid regionfullmäktige 2018-02-21 § 7.

Kontakt

Motioner & Interpellationer
Moderator

Eva Wilhelmsson

021-481 87 71
eva.wilhelmsson@regionvastmanland.se

 

Dela

Portalen levererad av