Angående läkare knuten till ätstörningsenheten

Interpellation RV 171906

Datum

2017-12-13

Författare

Stephanie Bruksgård (M)

Stephanie Bruksgård (M) ställer i interpellationen följande frågor till ansvarigt regionråd:

Varför finns det ingen läkare vid Ätstörningsenheten som ansvarar för patienter som vårdas där och som är över 18 år?
Anser ni att nuvarande situation är i överensstämmelse med patientsäker vård?
När ska löftet till personalen om att få en ansvarig läkare på plats bli infriat?

Interpellationen har besvarats vid regionfullmäktige 2017-11-22 §175 d).

Kontakt

Motioner & Interpellationer
Moderator

Eva Wilhelmsson

021-481 87 71
eva.wilhelmsson@regionvastmanland.se

 

Dela

Portalen levererad av