Försöksverksamhet med SMS-livräddare i Västmanland.

Motion LTV 120153

Datum

2012-02-14

Författare

Ingvar Nordén (KD)

Nyckelord

hjärtlungräddning, hjärtstopp, SMS-livräddare

Motionären Ingvar Nordén (KD) föreslår:

  •  att ge landstingsstyrelsen i uppdrag att starta försöksverksamhet med SMS-livräddare.

      -  Landstingsfullmäktige beslutade 2012-11-21 § 149

                               *  att avslå motionen.

 

 

Bifogade svarshandlingar

Kontakt

Motioner & Interpellationer
Moderator

Eva Wilhelmsson

021-481 87 71
eva.wilhelmsson@regionvastmanland.se

 

Dela

Portalen levererad av