Angående skötsel av grönområden och vägnät fö Region Västmanlands räkning

Interpellation RV 171813

Datum

2017-10-26

Författare

Tomas Högström (M)

Thomas Högström (M) ställer i interpellationen följande frågor till ansvarigt regionråd:

Varför sker ingen utvärdering av avtalet innan det förlängs?
Anser regionen att tilläggsfaktureringen är att betrakta som en "normal nivå" vid den här typen av upphandling/avtalskonstruktioner?
I januari 2018 måste regionen säga upp avtalet annars förlängs det med ytterligare ett år. Avser regionen att utnyttja möjligheten att förlänga avtalet med ytterligare ett år?

Interpellationen har besvarats vid regionfullmäktige 2017-11-22 § 175a)

Kontakt

Motioner & Interpellationer
Moderator

Eva Wilhelmsson

021-481 87 71
eva.wilhelmsson@regionvastmanland.se

 

Dela

Portalen levererad av